HRANICE

Znak města Hranice na Moravě

Strategická a zeměpisná poloha Hranic v Moravské bráně už od pravěku určila toto území, aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích na sever a severovýchod Evropy. Poprvé jsou Hranice zmiňovány v listinném falzu z r. 1169. Tato kolonizace je spojována se jménem rajhradského benediktinského mnicha Juříka. Na město byly Hranice vysazeny roku 1276, avšak pouze částečně a vysazení bylo dokončeno r. 1292. V 15. stol. přešlo město do majetku pánů z Cimburka a Pernštejna. Tři poslední majitelé panství v předbělohorském období se zasloužili o výstavbu a následné úpravy renesančního zámku, jednoho z nejhezčích u nás (v současné době je zámek sídlem Městského úřadu). V r. 1611 došlo k prvnímu prodeji několika kamenných domů Židům, což znamená počátek vzniku náboženské a politické židovské obce. Její připomínkou jsou Synagoga a židovský hřbitov. Historické jádro města zůstalo zachováno a od r. 1992 je památkovou zónou (od r. 1994 s památkovým ochranným pásmem). Zahrnuje mj. radnici s věží ze 6. stol. a barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Město Hranice spolu s integrovanými obcemi tvoří aglomeraci o rozloze 52 km2. Žije zde přes 20 000 obyvatel. Městem protéká řeka Bečva a významné je i sousedství lázní Teplic nad Bečvou, v nichž se léčí srdeční a cévní onemocnění.

K podpoře turistického ruchu přispívá i městské informační centrum, které je umístěno na Masarykově náměstí v přízemí bývalé radnice.

Mezi turistické atraktivity patří např. Hranická propast, která je nejhlubší v ČR, Zbrašovské jeskyně, železniční viadukty na trati, mauzoleum na městském hřbitově, evropského rozvodí nebo nedaleký hrad Helfštýn.

Ve volném čase si můžete zahrát tenis, navštívit koupaliště, fit centra či bikrosovou dráhu.

Lze také využít hustou síť kvalitních cyklostezek.

Zpět na informace o ubytování v Hranicích

Design by Revue Časoděj